pramanymas

pramanymas
pramãnymas sm. (1)pramanyti. 1. išgalvotas, nesamas dalykas: Jo tvirtinimai – aiškiai suprantami pramanymai . Ir jiems regėjos kaipo pramanymas žodžiai jų, ir netikėjo joms BtLuk24,11. | refl.: Proletarinė kultūra nėra atsiradusi nežinia iš kur, nėra prasimanymas žmonių, kurie vadina save proletarinės kultūros specialistais . Jų prasimanymai tai tikriausia teisybė, kurią šiukštu grybštelėti A1884,402. 2. R sugalvojimas, išradimas, sukūrimas: Ne vienas raštininkas nuo paties pramanymo rašto nežino jų (didžiųjų žvėrių) ir neminavoja S.Dauk. Čia mokytojas bando piemenims fiziką dėstyti, aiškina termometro pramanymą, oralaivius ir kitas gudrybes J.Jabl. ^ Šuva Dievo sutvėrimas, vilkas velnio pramanymas LTR(Jnš). | refl.: Jis labai mylėjo mažiulę, linksmutę Sniegytę už tai, kad visados būdavo gerai nusiteikus ir mokėdavo savo prasimanymais blaškyt jo nuobodumą . 3. BB1Moz6,5 užsimojimas, sumanymas, mintis: Bet šimtinykas, norėdamas išlaikyti Povilą, nuramdė jų pramanymą BtApD27,43. | refl. . 4. I vardo davimas, praminimas. \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pramanymas — pramãnymas dkt. Kalbų̃, gandų̃ pramãnymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšlovinimas — sm. (1) → apšlovinti: 1. Sut, NdŽ, KŽ. 2. Tai ne pramanymas ir ne apšlovinimas. Tai – faktai Vaižg. Neteisingas apšlovinimas P. šlovinimas; apšlovinimas; iššlovinimas; pašlovinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • likimas — likìmas sm. (2) K → likti. 1. N atidėjimas nesuvartoto kiekio, likučio; pavedimas, atidavimas: Visokių valgių likìmas J. Tokis likìmas: jei paliksiu, tai liks, o tep galima viskas suvalgyti Nmn. Toks, sako, likìmas ten buvo, t. y. mažai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuodėmais — nuodėmaĩs adv. [K]; MŽ, N, nudėmais žr. nuodėm: 1. Man nuodėmais kitaip rodosi B. Nuodėmais jo neklauso MT173. Tu nuodėmais graži esi, mano prietelka BBGG4,7. Bet norint apie tai senuosęjuose raštuose nuodėmais nieko neskaitytumbime, vienokig… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permanymas — sm. (1) KII310 → permanyti. 1. supratimas: Daug jų eita ir į vokišką pamokslą ir tampa įžegnoti, o tik neturi tikro permanymo LC1883,3. Dėl aiškesnio permanymo naujas atgimimas bei apteisinimas nuo kits kito atskirti MšK. | refl. Sut, S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primanymas — primãnymas sm. (1) → primanyti 2; mokėjimas, sugebėjimas: Priduok mums ir išmintį, o akvatną primanymą ir tvirtą kantrybę brš. Primanymas mūsų Bt2PvK3,5. |refl.: Kartais betgi vieno mokslo ir prisimanymo neužtenka rš. Ir valgį gerai išvirti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”